hotel kriopigi logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ Α.Ε.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.”
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121885757000&
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 21705/61/Β/90/007)

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 12.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
4. Tροποποίηση καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 02.09.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κρυοπηγή, 12-08-2019


ΕΝΤΥΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΓΣ-2.9.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Comments are closed.